Nieuws

Verandering van naam:

De Brandsma Vlet Club heet voortaan “Brandsma Motorboot Club”.

Hierdoor wordt deze site niet meer bijgehouden en komt op termijn te vervallen.

Ga voor de nieuwe site naar: www.brandsmamotorbootclub.nl 

 

 

 

De technische cursus van de Brandsma vlet Club is weer gehouden.
Hieronder een aantal documenten die betrekking hebben op de onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst zijn behandeld.
U kunt ze nog eens op uw gemak doorlezen

Presentatie brandstoffen

Presentatie smeermiddelen

Veilig (drink)water aan boordv1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Brandsma Jachten heeft een nieuw schip gemaakt voor een van onze leden. Een impressie van dit schip vindt u  bij
“Nieuwe schepen”.

Ook is de mondial ontwikkeld. Een geheel nieuw schip.

Hier een opname van het Duitse  “Boote TV”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor eenieder die ons clubblad van november 2018  in wil zien, en niet over een gedrukt exemplaar beschikt:

Clubblad 19-2nov2018vdef

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geslaagde najaars bijeenkomst in Lemmer.

Dit keer was het noorden aan de beurt om als locatie te dienen voor de najaarsbijeenkomst.

Een vast onderdeel van de vergadering is altijd een bezoek aan een bijzondere “watergerelateerde”locatie.

In dit geval brachten we een bezoek aan het Wouda gemaal, dat sinds 1998 op de unesco wereld erfgoed lijst staat.  46 leden waren aanwezig tijdens dit bezoek en op de aansluitende vergadering.
Daarna was er de gebruikelijke borrel.
De afgelopen jaren is ook de traditie ontstaan om na de borrel een gezamenlijk diner te bespreken, en die traditie is ook niet meer weg te denken. Met 34 leden maakten we gebruik van deze mogelijkheid, en zo worden iedere keer de persoonlijke banden tussen de leden versterkt.
Voor die gezelligheid ga je toch ook bij zo’n club !

 

Hier een filmpje van het gemaal dat maar liefs 70 m3 water per seconden kan verpompen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Voor een van onze Club leden wordt op dit moment een nieuw schip gemaakt bij Brandsma

Het betreft in dit geval een Noordzee kotter van 42 voet.

Hieronder enkele foto’s die hij bij de afwerking heeft gemaakt.

Wat uitstraling en kwaliteit  betreft, staan de schepen van de Brandsma werf zeer goed aangeschreven.
Een belangrijk  onderdeel hierbij is de aftimmering van de schepen, die geheel in overleg met de opdrachtgever tot stand komt.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bent u lid van de Brandsma Vlet Club, dan kunt u korting krijgen bij aankoop van onderdelen en producten

Wilt u weten bij welke bedrijven dit mogelijk is, log dan in op het ledendeel en ga dan naar Vraag en Aanbod.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zeeuwse stranden en jachthavens horen bij beste van Europa

VLISSINGEN – De jachthaven van Cadzand heeft voor het eerst een Blauwe Vlag gekregen. Het is de enige nieuwe locatie in Zeeland die het keurmerk heeft gekregen. Zestien Zeeuwse jachthaven kregen de onderscheiding. In totaal ontvingen achttien Zeeuwse Noordzeestranden een Blauwe Vlag, van Scharendijke tot Cadzand-Bad.

 

De Internationale jury van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 185 Blauwe Vlaggen toegekend. Het gaat om 123 jachthavens en 62 stranden. Zeeland is net als voorgaande jaren weer rijkelijk bedeeld. In bijna alle Zeeuwse badplaatsen wappert de komende maanden weer een Blauwe Vlag. Het keurmerk heeft een grote aantrekkingskracht op – met name Duitse – toeristen. Zij houden bij het boeken van een vakantie er rekening mee of de kustplaats waar ze naartoe gaan over het keurmerk beschikt.

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. De locaties vragen dit keurmerk vrijwillig aan. In de praktijk betekent dit dat jachthavens en stranden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de eisen voldoen.

22 jachthavens ontvangen naast de Blauwe Vlag ook de Groene Wimpel omdat zij boven op de internationale criteria voldoen aan eisen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  In Zeeland kregen de Jachthaven Wemeldinge, Jachthaven Delta Marina in Kortgene en De Kogge in Tholen deze onderscheiding.

Trots

Gemeenten zijn erg blij als ze een Blauwe Vlag krijgen toegewezen. ,,We zijn erg trots op de Blauwe Vlaggen”, zegt wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland. ,,Het is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze jachthavens en stranden. We investeren, samen met de ondernemers, veel in een kwalitatief goed product waarbij we duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Omdat we in ons clubblad niet alle onderwerpen heel erg uitgebreid kunnen behandelen, maar ze toch interessant genoeg zijn om er nog meer over te lezen, hieronder enkele links.


“Uit eten onderweg”, pagina 23

Restaurant Amicaal in Grouw: www.amicaalgrou.nl
Restaurant ‘t Voske in Drimmelen, noord brabant: www.restaurant-voske.nl 

De aanleg van deMarker Wadden, pagina 6

Marker Wadden: www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden

Koekje van eigen deeg, Pagina 13

Scheepsramp: https://www.youtube.com/watch?v=SR1xNHWlEeM

Conservering IJsselkogge loopt vertraging op. pagina 24

Ijselkogge: www.deingenieur.nl/artikel/conservering-ijsselkogge-duurt-jaren
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bij Brandsma wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe Noordzeekotter.

Het schip is voor één van onze leden.
Hier een aantal foto’s van de ruwbouw.

Op dit moment is het schip bij de scheepstimmerman. (v.d. Steen)

Verrassend is het polyester dak.
Door het lichte gewicht van het dak, daalt het zwaartepunt van de boot aanzienlijk en hierdoor zijn
zijn de vaareigenschappen uitstekend.
Ook de doorvaarthoogte van 2,5 mtr zorgt ervoor dat het schip bijna overal kan komen.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kampen, een gastvrije Hanze stad.

Onze najaarsvergadering vond deze keer plaats in het mooie Kampen

Een verslag van onze bijeenkomst zal in ons blad worden vermeld, maar hier wil ik toch wel een aantal hoogtepunten vermelden.

Tijdens onze najaarsbijeenkomst werden tal van belangrijke zaken besproken die belangrijk zijn voor onze club.
Zoals het kennismaken met nieuwe leden die aanwezig waren.
Bestuurlijke  en financiële  zaken.
Het uitdelen van het nieuwe clubblad.
De rondvraag, waar iedereen hun ideeën en opmerkingen kon delen met alle aanwezige leden.

p1170359

Na de vergadering bezochten we het Iconen museum, voor iedereen beslist de moeite van het bezoeken waard.
Daarna volgde een bezoek aan de Koggewerf

p1170362 p1170363 p1170373 p1170375

De werf, op een van de mooiste plekken van Kampen, herbergt onder meer een timmerwerkplaats, smederij en naaiatelier, een expositieruimte met informatie over de Hanzetijd en middeleeuwse vondsten, verteltheater, Koggeshop, visrookhuisje, middeleeuws vissershuisje en een sfeervolle Taveerne met uitzicht over de rivier de IJssel.

Voordat we dit allemaal gingen bekijken, kregen we in de Taveerne een uitgebreide uitleg over de werkzaamheden in de regio Kampen met  als onderwerp “Ruimte voor het Water”.

 

Door enkele aanwezige Kampenaren werden wij gewezen op een bijzonder weekend in december.
Op ZATERDAG 16 en ZONDAG 17 december wordt een bijzonder evenement georganiseerd in Kampen.
Bent u in de gelegenheid tijdens deze dagen Kampen te bezoeken, doe dit dan beslist

Deze dagen verandert de binnenstad in één groot openluchttheater. Kerst in Oud Kampen is een tweedaags straattheaterfestival dat ieder jaar meer dan 90.000 bezoekers trekt. Laat u van 16.00-21.00 uur verrassen door de vele acts en optredens.

Bekijk onderstaand filmpje maar eens en proef de sfeer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In ons nieuw blad staat een artikel over een brug in de Pius haven van Tilburg
Onderstaand filmpje hoort daar bij

piusbrug

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beste motorbootvaarder,Nederland is een watersportland bij uitstek! Al sinds jaar en dag wordt ons landschap gekenmerkt door water. Zonder duidelijke regels op het water genieten en een sterke infrastructuur genieten we niet zo zorgeloos van de watersport als we nu doen. Je staat er misschien niet bij stil, maar op dagelijkse basis maken vele betrokken watersportliefhebbers en -experts zich hard voor de belangen van de watersporter en de kwaliteit van onze vaarwegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bediening van bruggen en het maaien van waterplanten. Die inzet betaalt zich inmiddels zichtbaar uit! Uit recent onderzoek van het platform Water Ontmoet Water (WoW) onder ruim 2.500 recreatievaarders blijkt dat de Nederlandse recreatievaarders zeer tevreden zijn over de kwaliteit en veiligheid op de vaarwegen van Rijkswaterstaat. En dat is mede dankzij de vrijwilligers die actief zijn in de regioteams van het Watersportverbond.Er komt veel bij kijken om de kwaliteit en veiligheid van ons water, onze verenigingen en motorbootvaarders te kunnen waarborgen. Dat komt niet aangewaaid, daar wordt door heel veel mensen, vaak vrijwilligers, keihard voor gewerkt.Met vriendelijke groet,Maurice Leeser, directeur Watersportverbond


Gratis Vaarbewaarkaart
Het Watersportverbond is vanaf het begin nauw betrokken bij de voorlichtingscampagne Varen doe je Samen! De Vaarbewaarkaart is samen met de ANWB Waterkampioen​ uitgegeven in het kader van het 10-jarig jubileum van de campagne. De kaart is in september meegestuurd met de Waterkampioen en was ook bij de HISWA te water 2017 verkrijgbaar. Heb je hem gemist? Download hem dan hier.


Nationale Motorbootvaren Prijs 2017: Voordrachten welkom!
Motorbootvaarders, watersporters of instellingen kunnen tot 15 december 2017 voordrachten indienen voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2017. De prijs is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig en attractief varen met een motorboot in Nederland. In 2016 is de Nationale Motorbootvarenprijs toegekend aan de Stichting De Nije Kompanjons van de Friese Turfroute. De prijs is een initiatief van Stichting Bevordering Motorbootvaren en in het leven geroepen vanuit de gedachte dat overal in ons land verenigingen, organisaties, werkgroepen en particulieren in de weer zijn om het motorbootvaren te bevorderen. De uitreiking is op vrijdag 9 februari 2018.


Provincie subsidieert realisatie 200 km lang sloepennetwerk in Noord-Holland

Vanaf de zomer 2018 kunnen waterrecreanten in de provincie Noord-Holland genieten van een uitgebreid vaarnetwerk voor sloepen. Het sloepennetwerk zorgt voor doorgaande routes die voorzien zijn van bewegwijzeringsborden en er komen routekaarten beschikbaar die recreanten langs prachtige natuur, bezienswaardigheden en overnachtingslocaties leiden. Het netwerk is mede tot stand gekomen door de samenwerking tussen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Recreatie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en het Recreatieschap Westfriesland. Deze zomer is al gestart met het aanleggen van de bebording en in het voorjaar van 2018 zal het vaarseizoen van start gaan met een feestelijke opening van het sloepennetwerk. Het Regioteam Noord-Holland heeft contact gehad met de provincie over het netwerk. Meer informatie over de betrokkenheid van het regioteam bij de plannen en voor het laatste nieuws kun je vinden op de webpagina van het regioteam. (Foto: Watersport-TV.nl)


Beperkte doorvaartbreedte DrontermeerVanaf 9 november 2017 wordt gestart met de bouw van de Reevesluis in het Drontermeer. De werkzaamheden duren t/m eind 2020. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, geldt ter plaatse van het Reeve Eiland gedurende de werkzaamheden een beperkte doorvaartbreedte van 20 meter. Het scheepsvaartverkeer mag, met uitzondering van kleine schepen, elkaar onderling niet mag ontmoeten of voorbijlopen. Dit zal ook met bebording worden aangegeven. De regioteams Overijssel en Randmeren zijn nauw betrokken bij het Reevediep en de Reevesluis. Klik hier voor meer informatie over de Regioteams Overijssel en Randmeren.Nieuwe versie van KNRM Helpt, de alles-in-één app voor watersporters

De KNRM heeft een nieuwe versie van de app KNRM Helpt gelanceerd, met onder andere actuele weersinformatie, vaarkaarten, knooppunten, bunkerstations, duikstekken en een logboek. De watersporter die in nood is of assistentie nodig heeft roept met één druk op de knop direct hulp in. De KNRM stimuleert met de app een goede en makkelijke voorbereiding van vaartochten, omdat het pech- en nood kan voorkomen. Zowel voor de gevorderde watersporter als voor degene met minder ervaring is de app KNRM Helpt een uitkomst. Aan de app is de website www.knrmhelpt.nl gekoppeld, waarin gebruikers gepersonaliseerde checklisten kunnen maken voor de tochtvoorbereiding, de start van het seizoen en de winterberging, afgestemd op het type vaartuig. Ook kunnen de vaartochten worden teruggekeken en vaar-statistieken worden gedownload en gedeeld. De app is gemaakt voor smartphones en beschikbaar in de App Store van Apple voor iOS 8.0 en hoger en in de Play Store van Google voor OS 4.0 en hoger. Download Android of download iOS. Meer weten? Kijk op www.knrm.nl/helpt.


Botenshow: Motorboot Sneek
Motorboot Sneek is een unieke botenshow in Sneek. Het event  vindt 3, 4 en 5 november 2017 plaats op locatie van de  aanbieders die u via een persoonlijk samengestelde route  bezoekt. De botenshow is dagelijks open van  10.00 – 17.00  uur. Zo maakt u in één keer kennis met alle verschillende  jachten én krijgt u direct een ‘kijkje achter de schermen’. Op  elke locatie wordt u onder het genot van een hapje en drankje ook geïnformeerd over de laatste trends en noviteiten. Opgeteld is Motorboot Sneek hét event voor het vinden van uw droomboot. Meer informatie is hier te vinden.


Facebookgroep: Met de boot door Friesland
‘Met de boot door Friesland’ is een groep op Facebook met passie voor varen in de mooie provincie. Lenie Hiemstra begon de groep in 2014 en heeft inmiddels meer dan 3.000 leden! Er worden veel foto’s, belevenissen, verhalen en tips gedeeld. Om aan de groep te worden toegevoegd heb je wel een Facebookaccount nodig, de groep is hier te vinden. Op het water zijn de leden van de groep te herkennen aan de speciale ‘Met de boot door Friesland’ wimpel. Geniet jij ook van het varen in Friesland? Meld je dan aan bij de Facebookgroep ‘Met de boot door Friesland’.


Watersportverbond.nl en Watersporters.nl
Het Watersportverbond heeft sinds ruim drie jaar twee websites. Een website voor verenigingen (www.watersportverbond.nl) en één speciaal voor watersporters (www.watersporters.nl). Natuurlijk zijn wij continu aan het kijken hoe we beide websites nog beter kunnen maken en naast elkaar kunnen laten bestaan zodat beide partijen hun weg goed kunnen vinden. Mis je iets essentieels, of kun je iets niet vinden? Laat het ons dan weten via: communicatie@watersportverbond.nl.


Winterklaar maken inboard motoren
Na het vaarseizoen is het weer tijd om de boot winterklaar te maken. De inboardmotor moet natuurlijk niet worden vergeten. Watersportvereniging ‘De Bommeer” in Vlaardingen zocht hiervoor contact op met een professioneel bedrijf uit de omgeving. Vorige jaren werd dit onderhand zo ingepland, dat ook andere eigenaren dit onderhoud op dezelfde dag konden laten doen. Voordeel was dat er dan gezamenlijk maar één keer voorrijdkosten hoeven te worden betaald. Wellicht ook interessant voor bij uw vereniging? Handige informatie over het winterklaar maken van een inboard motor is ook te vinden op de website van de Dieseldokter.Recreatievaarders tevreden over de vaarwegen in Nederland 
De regioteams van het Watersportverbond vertegenwoordigen de belangen van de watersport en de bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen. Zo praten de zestien regioteams onder andere mee over de bedieningen van bruggen en over het maaien van waterplanten. Ook zetten zij zich in voor het goed bevaarbaar houden van de infrastructuur en vaarwegen in Nederland. Uit recent onderzoek van het platform Water Ontmoet Water (WoW) onder ruim 2.500 recreatievaarders blijkt dat de Nederlandse recreatievaarders zeer tevreden zijn over de kwaliteit en veiligheid op de vaarwegen van Rijkswaterstaat. Uit het onderzoek komen ook een aantal aandachtspunten naar voren. Voor zowel Rijkswaterstaat als de provincie zijn dit (verkeers)informatie en bediening van op afstand bediende bruggen en sluizen. Daarnaast geven recreatievaarders aan dat de wacht- en passeertijd bij bruggen van Rijkswaterstaat beter kan. De betrokken vaarwegbeheerders bekijken naar aanleiding van het onderzoek van WoW welke acties zij kunnen oppakken. Meer informatie en het complete onderzoeksrapport is te vinden op de website van platform WoW. Wilt u meer weten over de werkzaamheden van uw regioteam? Klik dan hier.


Lees hier meer over:

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mooie Brandsma vlet.

Hieronder een filmpje, opgenomen op de Kagerplassen, van het schip van Andries en Betty.

https://youtu.be/-SG4kOcuJ2c

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

WILT U EEN KEERTJE MEEVAREN met  een vrachtschip ?


Het Bureau Voorlichting Binnenvaart krijgt vrijwel wekelijks de vraag of het mogelijk is een keertje mee te varen met een binnenvaartschip. Dit is mogelijk. Er is een aantal ondernemers die dit tegen betaling aanbieden. Hieronder een lijst met ondernemers:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voorjaars vergadering op 29  en 30 April in Heusden

Gezelligheid en betrokkenheid bij de club stonden weer hoog in het vaandel tijdens onze voorjaarsbijeenkomst. 44 leden bezochten de voorjaarsvergadering, waarvan een groot deel gebruik maakte van de mogelijkheid om samen het uitstekende diner te gebruiken in “de Verdwaalde kogel”.
Op zondagmorgen waren er nog 22 leden aan een gezamenlijk ontbijt, gevolgd door een interessante  rondleiding door het mooie plaatsje Heusden.

Speciale dank aan Watersport vereniging Heusden voor hun gastvrijheid, en  Rowena van der Maat voor haar interessante presentatie.

img_0886 img_0902

Zeven brandsma schepen kwamen naar de haven        44 leden bezochten de vergadering op zaterdag

 

img_0905 img_0920

Rowena van der Maat, Projectleider bij “Varen doe je Samen en Water Recreatie Nederland gaf een presentatie

Meer foto’s kunt u zien als u ingelogd bent onder leden, ga dan naar “foto album” en zoek het album “Voorjaarsvergadering 2017”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dagmar en Wilfried Rennecke, zij voeren van Sneek, met een kleine omweg via Parijs, naar Berlijn.
Een ingekort verslag kon u lezen in het clubblad van April.
Hieronder een uitgebreid verslag van hun reis. Het is even lezen maar beslist de moeite.

 verslag-van-dagmar-en-wilfried-rennecke-van-sneek-naar-parijs-en-dan-naar-berlijn
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Heeft u wel eens gehoord van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht.

In ons volgende clubblad wordt aandacht gevraagd voor deze organisatie. Zij zetten zich in om historische motoren van de ondergang te redden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Op 18 mei vertrokken 10 Brandsma schepen vanuit Harlingen  naar Terschelling voor een Waddentocht

Regelmatig organiseert een lid van onze vereniging een gezamenlijke vaartocht. Deze keer ging deze tocht over de Wadden. Gezelligheid staat bij deze activiteiten vooraan.

Mirjam Schreuder heeft opnamen gemaakt bij het verlaten van de Haven.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Help ons met het vinden van onderstaande boot.

Bestevaer 1000 IBIS

Bestevaer 1000 – IBIS

Merk en type : Bestevaer 1000
Afmetingen : 10,00 x 3,00 m.
Naam : IBIS – JOURE
Plaats diefstal : Joure (Fr) – Nederland
Gestolen omstreeks : 08-06-2016 – 15-06-2016

Heeft u tips of informatie dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 – 146 922 88 of stuur een email. Alle informatie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Samen zijn we “De Brandsma Vlet Club”.

Onze club bestaat uit liefhebbers van de watersport, die zich verenigd hebben met als belangrijkste doel: ervaringen met elkaar te delen. Net zo belangrijk zijn de bijeenkomsten en activiteiten op sociaal vlak. Door lid te zijn, dragen we allemaal een klein steentje bij. Er zijn echter ook mensen nodig die een iets grotere steen voor hun rekening nemen, want organisatorisch moet er natuurlijk ook het een en ander gebeuren. Tijdens onze voorjaarsvergadering hebben we van enkele werkers afscheid genomen, en hebben zich ook weer een aantal opvolgers aangemeld. IMG_8172 IMG_8176 Louis en Lith Molders zijn jarenlang verantwoordelijk geweest voor het Secretariaat. Heel erg bedankt voor jullie inzet. Tijdens de vergadering hebben Marga van Lenthe en Jeanne de Jong zich aangemeld om het secretariaat op zich te nemen. IMG_8164 IMG_8169 Louis Pols heeft  in zes jaar in totaal gezorgd voor 12 mooie Clubbladen. Louis en Anneliese, heel erg bedankt voor jullie inzet. Zij hebben hun stokje overgegeven aan Kees Ruissen Ook hebben zich twee  mechanisch deskundigen gemeld, in de personen van Dick en Wim v.d. Leij. Zij gaan leden  helpen met het oplossen van mechanische problemen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Varen doe je Samen

Regelmatig komen er boekjes of filmpjes uit met als motto Varen doe je Samen. Deze plaatsen we niet allemaal op de site, maar onderstaand filmpje over de haven van Rotterdam willen we u niet onthouden.   https://www.youtube.com/watch?v=orXtddRdTaw   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presentatie Kuiper Verzekeringen

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Brandsma Vlet Club, heeft Dhr. Niemijer van “Kuiper Verzekeringen” een presentatie gegeven over de recreatievaart. Wilt u een samenvatting hiervan  zien, log dan in op de ledenpagina en kijk onder “Archief leden” 2016   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UITNODIGING

Beste leden van de Brandsma Vlet Club, Onderdeel van ons jaarprogramma 2016 is het bijwonen van de Visserijdagen in Bruinisse. Deze vinden plaats van donderdag 14 t/m zaterdag 16 juli a.s. Ons bestuurslid Jan Pothof heeft zich bereid verklaard dit onderdeel te organiseren voor de leden die dit evenement willen meemaken. U bent van harte uitgenodigd om aan te geven of u dit evenement wenst mee te maken. Het is een uiterst gezellige gebeurtenis in Bruinisse, het trekt veel publiek en Bruinisse is die dagen omgetoverd in een bruisend gebeuren met veel activiteiten, zowel op het water als op het land U kunt zich bij Jan Pothof aanmelden tot 1 juni a.s. (potho723@planet.nl)   Wij zien uw aanmelding voor het bijwonen van de Visserijdagen in Bruinisse gaarne tegemoet voor 1 juni a.s.   Voor een impressie van de Visserijdagen in Bruinisse:  https://www.youtube.com/watch?v=c0KI2DdVyLw   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Heeft u vaarplannen op de Waal?

Onderstaand een link naar een artikel van RWS over de nieuwe recreatiegeul op de waal bij Tiel. http://www.varendoejesamen.nl/storage/app/media/brochures/Veilig-varen-op-de-waal.pdf (aangedragen door Jo Dohmen) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Boot Holland in Leeuwarden is op dit moment weer aan de gang.

Brandsma jachten is met 4 boten een van de grootste standhouders. Bij de opening op vrijdag  12 feb. was er veel belangstelling op de brandsma stand. Natuurlijk lagen er twee Luna schepen en de nieuwe, door Brandsma zelf ontwikkelde Agder 1100. P1140239 P1140240 P1140242P1140234 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brandsma Vlet Club kan terug zien op een bijzonder geslaagde cursusdag met als onderwerp “Pech  onderweg”. hier  een impressie, gemaakt door Kees Ruissen. https://youtu.be/qe49uH9Gy60 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Let op: Komt u op 16 en 17 april naar onze voorjaarsvergadering met uw schip?

Onderstaand bericht is ingestuurd door Jo Dohmen Ten tijde van onze voorjaarsvergadering in Zwolle is er ter hoogte van Kampen een stremming op de IJssel aangekondigd. Temeer daar verwacht mag worden dat enkele van onze leden met hun boot deze vergadering bezoeken is het van belang dat ze op de hoogte zijn van deze stremming. Zie onderstaand de aankondiging. In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt bodembescherming aangebracht ter hoogte van de Stadsbrug te Kampen (Gelderse IJssel, kmr . 995,5). Op de momenten dat dit gebeurt, is de scheepvaart gestremd. In principe gebeurt dat van woensdag 13 april 07:00 uur t/m vrijdag 15 april 07:00 uur en woensdag 27 april 07:00 uur t/m vrijdag 29 april 07:00 uur. Is sprake van onwerkbaar weer, dan zijn de data woensdag 20/4 t/m vrijdag 22/4 en woensdag 11/5 t/m vrijdag 13/5, steeds om 07:00 uur voor start en einde werkzaamheden. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Onderstaand bericht  is ingezonden door Ed Evers Gland

Heeft u misschien ook een nog onbekende afsluiter aan boord??

Enige tijd geleden maakte ik in het clubblad melding van water onder de vloer van de kuip. Inmiddels ben ik er achter waar dat naar binnen kon komen: door de lekkende afdichting van de roerkoning! Na veel zoeken, regelmatig een beetje water hozen en vele malen de vetspuit hanteren ontdekte ik een voor mij onbekende afsluiter (staat in elk geval niet in mijn 1150 OK – gebruikershandleiding en evenmin op de ‘’to do lijst’’ op onze website). Het blijkt dat de afdichting tussen de roerkoning en de bovenzijde van de hennegatskoker bestaat uit een zgn stopbuspakking (wikipedia): een gland met daarin vetkoord, aan en kant voorzien van een pakkingdrukker. In herkende de afsluiter omdat in het verleden in onze Doerak een dergelijk systeem op de schroefas werd toegepast: toen een kwestie van na elke vaartocht de smeernippel voorzien van vet; de pakkingdrukker zo nu en dan een beetje aandraaien en meestal eens per jaar een paar strengen vetkoord toevoegen, maar dat betrof zoals gezegd de afdichting van een veel zwaarder belastte schroef-as!. In mijn doerak eindigde de hennegatskoker ruim boven de waterlijn en was slechts voorzien van een vetnippel: eens per jaar de vetspuit erop volstond voor het roer. Ik heb er niet eerder bij stilgestaan dat in mijn Brandsma vlet de bovenzijde van de hennegatskoker ongeveer op de waterlijn ligt, en dat de waterdichte afsluiting van de roerkoning daarmee belangrijker is dan bij mijn oude Doerak. In elk geval volstond het doorsmeren niet om hem waterdicht te houden: de pakkingdrukker heeft aandacht nodig. Toen ik hem eenmaal had ontdekt bleek dat ik hem zeker 7 mm vaster kon draaien en dat er een paar extra ringen vetkoord in moesten. Inmiddels twee ringen toegevoegd (vetkoord van 6mm dat je een beetje moet ‘’pletten’’ zodat het er in past – 5 mm koord zou ook passen) en de boot blijft weer droog. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Laurens Kanning heeft bij Jachthaven “de Molenwaard” een onderhoudsbeurt aan het onderwaterschip uit laten voeren. Hiervan is een filmpje gemaakt. Wilt u dit bekijken:  https://www.youtube.com/watch?v=j9L_-0BWA-I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onze eerste activiteit is op zaterdag 23 januari  2016 “Pech onderweg”. voor meer informatie, zie agenda. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Goed bezochte najaarsbijeenkomst op een mooie locatie

Iedereen die aanwezig was op de najaarsbijeenkomst van de Brandsma Vlet Club zal het erover eens zijn, dat we terug kunnen kijken op een fijne dag. Hoofdonderdelen waren o.a. een presentatie door Adri de Rijke over “Water”, een bezoek aan het museum “Schokland”, de najaars vergadering met een  aangeboden drankje, en de middag werd afgesloten met een diner, waar meer dan 30 leden voor hadden ingeschreven. P1130428 presentatie door Adri de Rijke P1130436 P1130431 P1130430P1130440 Het museum Schokland is een mooie en interessante plaats om elkaar te ontmoeten! Op korte termijn zal een foto album op deze site beschikbaar komen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Superjachten.

Ook bij de superjachten heb je altijd “baas boven baas”. Roman Abramovich’s heeft een jacht met een lengte van maar liefs 163,5 mtr. Aan boord zijn 70 personeelsleden om het alle gasten naar hun zin te maken. Al is het prachtig om te zien, maar uw websitebeheerder is misschien wel net zo blij met zijn Brandsma Vlet. Ik heb dan weer wel het nadeel dat ik geen raket afweer installatie aan boord heb! https://www.youtube.com/watch?v=gWn4ZIdPflQ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoe voorkom ik vocht aan boord tijdens de wintermaanden?

Op verschillende manieren is het mogelijk om vocht te bestrijden. Om een overzicht te krijgen hoe onze leden dit probleem oplossen, vraag ik jullie om te reageren. x misschien sluit u de boot geheel af en vindt u dit voldoende x misschien gebruikt u vocht vreters in de boot x misschien heeft u een verwarmings-element in de boot om vocht en vorst te bestrijden. x misschien gebruikt u een elektrische luchtontvochtiger aan boord. Met andere woorden: wie heeft er goede of slechte ervaringen met vocht aan boord tijdens de winter? reageer naar de webbeheerder en hij zal uw informatie bundelen op het afgeschermde gedeelte van deze site webbeheerder@brandsmavletclub.nl Drie reactie’s reeds geplaatst. Log in onder “leden” en kijk onder “Vraag en Aanbod”. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Persbericht, woensdag 12 augustus 2015

CBS: Bootvakanties meer in trek

Nederlanders vierden in 2014 vaker vakantie op een boot. In zeven jaar tijd is het aantal bootvakanties op cruiseschepen of gehuurde boten met40 procent toegenomen tot 357 duizend in 2014. Vooral buitenlandse vakanties zijn populairder geworden. Dat meldt CBS.

Meeste bootvakanties in het buitenland

Twee op de drie vakanties op een cruiseschip, zeilboot of motorjacht hadden in 2014 plaats buiten Nederland. In 2007 was het verschil tussen het aantal vaarvakanties op boten of cruiseschepen in eigen land en het buitenland aanzienlijk kleiner. Ongeveer de helft van deze vakantiegangers verbleef toen op buitenlandse wateren. Het aantal buitenlandse bootvakanties nam fors toe ten opzichte van 2007. Zo steeg het aantal bootreizen in deze periode met 75 procent van 137 duizend in 2007 naar 236 duizend in 2014. Populair zijn de lange buitenlandse vakanties, waarbij men 4 nachten of meer op het water verbleef. In zeven jaar tijd zijn dit soort bootreizen verdubbeld. Voor meer informatie over de watersport, ga naar:

Trends watersport volgens CBS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bekijk de video van onze toertocht in de omgeving van Sneek ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan.

Louis Molders en Jan van der Weerd bedankt voor het aanleveren van het film materiaal, en Dingeman Knaap bedankt voor het samenstellen ervan. https://youtu.be/hHftClNIkXg xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx In de aanbieding gedaan door één van onze leden: een zonnepaneelset voor 12 volt Wie kan een van onze leden helpen aan een Fluviacarte 10, 19 en 20 ter voorbereiding van zijn Frankrijkreis?   Ga naar onze ledenpagina’s en kijk onder “Vraag en aanbod” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Promotiefilm.

Om het 15 jarig bestaan van de Brandsma Vlet Club te ondersteunen, heeft Kees Ruissen een promotiefilm gemaakt. Hieronder kunt u dit filmpje bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=Knw67w9K3OQ   Louis Pols schreef  in het voorjaar van 2015 een artikel in het clubblad, waarin hij terug kijkt op  15 jaar  Brandsma Vlet Club. 2015 Pols Historie 15 jaar BVC   In het afgeschermde leden gedeelte van deze site is ook een fotoalbum aanwezig van foto’s die genomen zijn tijdens ons jubileum weekend in Sneek. Zo spoedig mogelijk zullen ook filmbeelden beschikbaar zijn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Super geslaagde bijeenkomst bij Brandsma-Jachten in Sneek.

Omdat onze Brandsma Vlet Club al weer 15 jaar bestaat, waren alle leden uitgenodigd door Brandsma-Jachten. Niet minder dan 60 leden waren op 22 augustus aanwezig tijdens dit jubileum en 17 schepen deden mee met de toertocht  in de omgeving van Sneek. Deze was georganiseerd door Jan van de Weerd en duurde ongeveer 3 uur en 30 minuten, met als hoogtepunt het passeren van  Sneek. Bij iedere brug die gepasseerd moest worden, duurde het niet minder dan 8 minuten om alle schepen door te laten. Hieronder al enkele foto’s, en  op korte termijn kunt u op deze site een compleet album verwachten IMG_0206 IMG_0201 Een overvolle haven betekent passen en meten, en elkaar natuurlijk helpen IMG_0208 P1130073 Een schitterende route. IMG_0215 IMG_0214 Tijdens het passeren van de bruggen in Sneek, waren er veel positieve reacties en mensen die even een foto moesten maken van  de lange stoet aan Brandsma vletten. De medewerking van  de brugwachters was geweldig en ze deden een groet naar alle schepen afzonderlijk. P1130098 P1130097 Gezellige bijeenkomst, waar Joop en Gerard de toekomst plannen  van Brandsma Jachten verduidelijken. Hans  Naerebout  bedankt iedereen voor de grote belangstelling, bedankt Joop en Gerard voor de uitnodiging en bespreekt het programma van de Brandsma Vlet Club voor 2016 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rijkswaterstaat houdt handhavingsactie op Prinses

Margrietkanaal

SNEEK – Afgelopen week heeft Rijkswaterstaat in Friesland op het Prinses Margrietkanaal een grote handhavingsactie uitgevoerd. Met 8 schepen en 16 handhavers werd vier dagen lang gecontroleerd op de vaarregels voor recreatievaart. Doel is het bevorderen van de veiligheid op het water, zodat het voor alle vaarweggebruiker prettig en veilig varen is. Druk met beroepsvaart en pleziervaart Jaarlijks passeren circa 19.000 beroepsschepen het Prinses Margrietkanaal. Tijdens het vaarseizoen – en dan vooral in de zomervakantie- komen daar op een deel van het kanaal nog 50.000-80.000 passages van recreatievaart bij. Zeker in de zomermaanden is het dus erg druk op het kanaal, met een grote diversiteit aan scheepsafmetingen, vaargedrag, kennis en ervaring. Rijkswaterstaat ziet dat de regels op het water vaak bewust of onbewust worden overtreden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Handhavingsactie In een speciale actieperiode van 20 tot en met 23 augustus is de controle daarom opgevoerd en hebben handhavers (BOA’s) van Rijkswaterstaat actief op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement gehandhaafd. Met patrouillevaartuigen, rib’s (snelle interventievaartuigen)) en een helikopter is onder andere gecontroleerd op snelheid, plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven uitrusting aan boord. Doel is de veiligheid op het water bevorderen, zodat het voor alle vaarweggebruikers –zowel recreatievaart als beroepsvaart- prettig en veilig varen is. Proces Verbaal Tijdens de handhavingsactie gold een zero-tolerancebeleid. Rijkswaterstaat heeft tijdens de vier actiedagen ongeveer 200 inspecties uitgevoerd en 95 processen verbaal uitgeschreven. Meest voorkomende overtredingen waren het staand besturen van een snel vaartuig zonder zwemvest, het niet gebruiken van het dodemanskoord en het ontbreken van een vaarbewijs. Ook te snel varen en niet stuurboorwal houden, kwamen vaak voor. Digitaal verbaliseren Tijdens de handhavingsactie heeft Rijkswaterstaat als proef gewerkt met Byspy, een systeem waarmee via de smartphone en een printer overtredingen worden vastgelegd. Het voordeel van het uitschrijven van een proces verbaal met dit systeem is dat het sneller werkt en dat beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) kan worden toegevoegd. Prinses Margrietkanaal Het Prinses Margrietkanaal is een belangrijke hoofdvaarweg door Friesland. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag en vaarwegbeheerder en is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart op de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl.

 ( Artikel: Carlien Bootsma op 25-08-15 .)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diefstal boten grote schadepost verzekeraars

Diefstal boten grote schadepost verzekeraars
Verzekeraars hebben een grote kostenpost aan plezierboten. Bij diefstal worden ze zelden teruggevonden, en vorst, aanvaringen en zinken zorgen voor veel schade.

Elk jaar worden ruim 1200 pleziervaartuigen gestolen, waarvan slechts 5 procent wordt teruggevonden. Dit blijkt uit cijfers van CED, de grootste schadespecialist van Europa, die namens vele verzekeringsmaatschappijen schades behandelt. Dat levert een schadepost op van gemiddeld 8560 euro. “Veel eigenaren kunnen hun boot niet goed genoeg omschrijven. Bezitters hebben geen serienummers, zijn de specifieke kenmerken vergeten of ze hebben geen foto’s”, vertelt Wouter Verkerk, directeur van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit in AssurantieMagazine. “Door de gebrekkige informatie kan de politie niet aan de slag.” Ook buitenboordmotoren worden vaak gestolen. Van de jaarlijks 2100 ontvreemde buitenboordmotoren komt slechts 1 procent weer terug bij de eigenaar. In de vakantiemaanden juli en augustus zien verzekeraars een piek aan schademeldingen. In deze maanden worden boten het meest gebruikt, wat het risico op schade vergroot. Recreanten zonder vaarbewijs zijn niet per definitie de grootste aanstichters, zegt CED. “Juist de groep snelle motorbootvaarders, met verplicht vaarbewijs, veroorzaakt naar verhouding veel schades.” Daarbij komt dat veel boten niet zijn verzekerd. In 2008 werd al duidelijk dat 18 procent van de pleziervaartuigbezitters hun boot niet heeft verzekerd. “Aan dat percentage is de laatste jaren weinig veranderd”, constateert CED. “Op dit moment varen er in Nederland zo’n 500.000 boten rond, waarvan ongeveer 20 procent niet verzekerd is. Een potentieel probleem voor de booteigenaar, want de gemiddelde schade aan een boot loopt al snel in de duizenden euro’s.” Als gevolg van schade aan boten keren verzekeraars gemiddeld 4824 euro uit. “De meest voorkomende oorzaken van bootschade zijn aanvaringen, beroeringen met de bodem of een obstakel onder water en storm. Kijken we naar de totale schadebedragen dan zijn brand en diefstal de grootste kostenpost voor verzekeraars.”

RTL Z / ANP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoe kwam de nieuwste serie schepen van Brandsma Jachten aan hun naam Hieronder een aantal betekenissen van het woord LUNA:


Luna

Categorie: Grieks / Romeins Luna was, zoals de naam al doet vermoeden, een Romeinse maangodin. Ze is een zus van de zonnegod Sol en was de pendant van de Griekse Selene. Later wordt ze gelijkgesteld aan Diana en Hecate.


Luna

Militaire vliegtuigen:  De Luna is een Duits onbemand verkenningsvliegtuig Luna UAV

p.s. : Ik heb er veel moeite voor gedaan om hem te vinden !

Luna

Luna is een gemeente in de Filipijnse provincie La Union in het noordwesten van het eiland Luzon. Bij de laatste census in 2007 had de gemeente ruim 35 duizend inwoners.


Luna

[voornaam] – Luna is een meisjesnaam. Het Latijnse woord luna betekent “maan”. Luna is de Romeinse godin van de maan. De naam Luna staat op de 31e plek in de top 100 van meest populaire meisjesnamen. In 2010 werden 371 meisjes zo genoemd. Dit was een hele lichte stijging met het jaar ervoor, toen werden 368 meisjes zo genoemd. Vooral in het Verenigd Koninkrijk werd de naam na 2005 populair.


Luna

Luna (Hongaars: Aranyoslóna) is een gemeente in Cluj. Luna ligt in de regio Transsylvanië, in het westen van Roemenië. …


Luna

Luna is de codenaam voor het standaardthema van Windows XP. Officieel staat het thema bekend als Windows XP stijl, en het is beschikbaar in drie kleuren: Standaard (blauw), Olijfgroen en Zilver. Het thema wordt altijd weergegeven als de gebruiker de computer voor het eerst opstart.


Luna

Luna wordt in de alchemie wel geassocieerd met zilver.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De Vuilwaterboot

Van juni tot en met september kunt u de Vuilwaterboot tegenkomen op de Friese wateren. Deze campagneboot heeft een installatie aan boord waarmee vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeggezogen kunnen worden. Deze service van de Vuilwaterboot is gratis! Ook kunnen watersporters bij de Vuilwaterboot informatie inwinnen over maatregelen die zij zelf kunnen treffen om het Friese zwemwater schoon te houden. De Vuilwaterboot vraagt aandacht voor het belang van schoon vaar- en zwemwater. De bemanning van de boot deelt aan watersporters een compacte schoonwaterkaart uit met daarop meer dan honderd vuilwaterinnamepunten in Fryslân. En watersporters die de gouden gedragsregels op milieugebied ondertekenen, krijgen van schippers Piet en Herre het Blauwe Vaantje voor in de mast van de boot. Voor kinderen heeft de boot kleurplaten aan boord. Waar komt u de Vuilwaterboot deze zomer tegen? De boot vaart iedere week in het zomerseizoen van donderdag tot en met zondag van 9.00 tot 18.00 uur. De Vuilwaterboot vaart een route langs een groot aantalMarrekrite-aanlegplaatsen. Op deze plekken mag u met een Marrekritewimpelmaximaal drie dagen gratis blijven liggen en genieten van de prachtige Friese natuur. Ook is de Vuilwaterboot vaak bij watersportevenementen in Fryslân te vinden. Volg de Vuilwaterboot via de app Wilt u de exacte locatie van de Vuilwaterboot weten? Download de Marrekrite-app in de Google Play Store (voor Android) of in de App Store (voor iOS). Op deze app vindt u niet alleen alleen alle Marrekrite-aanlegplaatsen, ook de exacte positie van de Vuilwaterboot. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15 jaar Brandsma Vlet Club

Meer dan 60 eigenaren van Brandsma Vletten, Noordzeekotters, Federickenen Luna’s , verenigd in de Brandsma Vlet Club, vieren dit jaar hun derde Lustrum en dat doen zij groots.
Op zaterdag 22 augustus vieren zij hun 15-jarig bestaan bij Brandsma Jachten in Sneek. Daartoe is een aanlooproute georganiseerd onder het motto ‘Zwaan Kleef Aan’. De start daarvan is zondagmorgen 16 augustus vanuit Vianen. Leden uit alledelen van het land sluiten zich onderweg aan. Zaterdag, tijdens de Lustrumviering wordt er om 12.00 uur. vertrokken voor een 3 uur durende toertocht rondom Sneek met gepavoiseerde schepen van clubleden. Aansluitend zijn leden uitgenodigd door Brandsma Jachten voor een gezellig samenzijn in hun nieuwe showroom en ontvangstruimte. Tegelijkertijd vindt de première plaats van een korte film, waarin impressies worden weergegeven van de clubactiviteiten. Op het terrein van Brandsma Jachten is een informatiestand ingericht om nog meer eigenaren van bovengenoemde schepen te enthousiasmeren voor de activiteiten van de Brandsma Vlet Club. Ook voor volgend jaar staat er weer een keur aan activiteiten gepland: – in januari een technische cursusdag. Dit keer: Pech Onderweg; – in april een tweedaagse Voorjaarsbijeenkomst in Zwolle; – in mei een Waddentocht. Vertrokken wordt vanuit Harlingen; – in juli het bijwonen van de Visserijdagen in Bruinisse; – in november een Najaarsvergadering, gecombineerd met een excursie. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Overlast door woekerende waterplanten.

De Waterschappen zijn jaarlijks enkele miljoenen euro’s kwijt aan de bestrijding van invasieve waterplanten. De planten zorgen  voor overlast voor recreanten op het water, boten lopen bijvoorbeeld vast door de planten die in de motor terechtkomen. Plezierboten in de randmeren lopen steeds vaker vast door woekerend fonteinkruid. Volgens een woordvoerder van reddingsbrigade KNRM is de situatie nog nooit zo erg geweest als deze zomer. Vooral op het Gooimeer en in mindere mate op het Eemmeer en het IJmeer is het fonteinkruid tot aan het wateroppervlak gegroeid. Het afgelopen weekend moest de KNRM 22 keer in actie komen. In meer dan een derde van de gevallen waren watersporters vastgelopen in de planten. Ook de boten van de KNRM komen vaak moeilijk door het fonteinkruid heen. Volgens de KNRM is de situatie uitermate onveilig. Het fonteinkruid is steeds sneller gaan groeien doordat het water helderder is geworden en meer zonlicht toelaat. De vereniging Gastvrije Randmeren is maandag met twee boten uitgevaren om de waterplanten in de randmeren te maaien.     (bron: Omroep flevoland)

Ook overlast  in de omgeving van Hardinxveld- Giessendam.

Ook de komende zomer gaat Waterschap Rivierenland de Waterwaaier en andere woekerende waterplanten weer bestrijden. De planten komen voor in wateren in Hardinxveld-Giessendam. Zonder bestrijding kunnen watergangen volledig dichtgroeien. Door massale aanwezigheid van deze planten vermindert de waterkwaliteit, wat nadelig is voor het overige waterleven. Daarnaast zijn ze hinderlijke voor de pleziervaart en zwemmers.

Cabomba.jpg
Een eerste inspectie door duikers, eind mei, laat zien dat de planten beperkt aanwezig zijn in de Buiten-Giessen in Hardinxveld. De bestrijding ervan in 2014 lijkt effect te hebben gehad. Het waterschap houdt ter plaatse de ontwikkeling van de waterplanten nauwlettend in de gaten.Ervaringen met de bestrijding in voorgaande jaren laten zien dat uitroeiing niet haalbaar is. Er blijven altijd wat plantenresten achter, die het jaar erna weer volop kunnen uitgroeien tot een ware plaag. Wat wél haalbaar is, is het onder controle houden van de problematiek. De Waterwaaier (ook wel bekend als Cabomba) veroorzaakt samen met andere woekerplanten al een aantal jaren overlast op de Vaarsloot en de Buiten-Giesen bij Hardinxveld-Giessendam. De plant kan 5 cm per dag groeien. Zonder ingrijpen zouden de planten deze hele watergang overwoekeren en zich verspreiden naar de Giessen. Andere woekerplanten die er zijn aangetroffen zijn het Ongelijkbladig Vederkruid en Egeria. (bron: waterschap rivierenland)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Steeds meer spookboten verwacht, watersporter laat boot links liggen

Wat doe je met een oude boot, laat je die rustig ergens liggen verpieteren? Steeds meer motorboten en zeiljachten liggen op stille plekken te wachten op een totale verloedering. Geen watersporter die er naar omkijkt. Er zijn in Nederland ca. 6000 vaartuigen waarvan de eigenaar onbekend is en waar niemand meer naar omkijkt. Volgens de adviesorganisatie Waterrecreatie Advies zal dit aantal de komende jaren stijgen naar 35.000 schepen. Volgens Reinier Steensma van Waterrecreatie Advies is de vergrijzing in de watersport de oorzaak van het aantal dode boten. Ouderen stoppen met de watersport en voor de boten is geen koper te vinden. De watersport is vooral een hobby van oudere mensen aan het worden. Jongeren kunnen veelal geen boot betalen en bovendien kiezen zij ervoor om hun vrije tijd anders in te delen. Voor de eigenaar is er dan weinig keuze, de boot in een haven laten liggen, of op de wal te plaatsen, maar dat kost flink stallingsgeld. Steeds meer eigenaren besluiten hun verlies te nemen en laten de boot dan ergens anoniem achter. Onlangs maakte de Hiswa een 1-aprilgrap door bekend te maken dat er een slooppunt voor iude boten zou komen. Het idee van de grap zou wel eens serieuze vormen kunnen gaan aannemen als het aantal onbeheerde en achtergelaten boten zo blijft stijgen. (bron: watersport almanak d.d. 8-6-2015) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wilt u eens iets anders dan uw Brandsma Vlet !

 

KNRM CREËERT MOGELIJKHEID OM REKENING TE STUREN

(27 mei 2015 De Vaarkrant)

De KNRM heeft Voorschriften en Richtlijnen voor 2015 opgesteld. Opvallend is dat daarin is mogelijk gemaakt om rekeningen te sturen voor hulp aan derden. Die kunnen oplopen van 150 euro tot 1150 euro per uur. ‘De KNRM verleent haar diensten kosteloos. Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van dit principe, is een “hulp-aan-derden-regeling” in het leven geroepen. Bij hulp aan derden is er geen onmiddellijk gevaar voor degene die om hulp vraagt’, stelt de reddingsmaatschappij in de nieuwe  voorschriften.

150 tot 1.150 euro per uur

Voor hulp aan derden rekent de KNRM een tarief van 50 eurocent per pk per uur en 25 euro per uur voor elk bemanningslid aan boord. De kosten voor het kleinste schip uit de vloot, de Atlantic-klasse, komen daarmee op 150 euro per uur. De Atlantic-klasse heeft namelijk twee maal 75 pk motorvermogen en drie bemanningsleden. Het grootste schip van de vloot is de Arie Visser-klasse. Met dit type schip kost hulp volgens de berekening 1.150 euro per uur. Het motorvermogen is twee maal 1.000 pk en er zijn zes bemanningsleden aan boord.

Niet bij redding

De hulp-aan-derden-regeling is niet van toepassing op redding en hulpverlening door tussenkomst van het Kustwachtcentrum, de Gemeenschappelijke meldkamer of een andere officiële instantie. Een actie die door de directie, inspectie of wachtfunctionaris van de KNRM is opgedragen, valt er ook niet onder. ‘Alle andere acties kunnen als hulp aan derden worden aangemerkt’, schrijft de KNRM in de voorschriften. Hulp aan derden wordt door de KNRM verleend als een schip daarom vraagt en er binnen redelijke termijn geen commerciële berger aanwezig kan zijn. De bemanning van de reddingsboot moet het werk willen doen en de wachtchef moet akkoord zijn met de actie. Bij haastklussen mag de schipper naar eigen inzicht handelen.

Misbruik

Woordvoerder Kees Brinkman van de KNRM vertelt dat de regeling voor hulp aan derden al langer bestaat. ‘Misbruik komt zelden voor en gebeurt vaak onbewust. Het is in de afgelopen jaren maar één keer gebeurd dat er echt misbruik gemaakt is van onze diensten. Een visser liet zich afdrijven om zo voor onze kust te komen en gratis geholpen te kunnen worden.’   (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In veel van hun schepen, gebruikt Brandsma-Jachten  elektrische componenten van Mastervolt. Een veel geplaatst onderdeel is  het MICC regelpaneel. Dit is een Geavanceerde accumonitor voor twee accu’s, 12/24 V DC met LCD uitlezing Een tweede set accu’s kan ook worden aangesloten. Bijvoorbeeld startaccu’s Van deze tweede set accu’s zie je alleen de spanning (volt), geen ampère/uur of procenten. Het “meetblokje dat voor de juiste waardes zorgt (ook wel shunt genoemd) zit aangesloten in de mindraad van de accu’s   De Masterlink MICC combineert de volgende functies:

  • Weergave van de exacte oplaadstatus van uw accu.
  • Weergave van de systeemspanning en de laad- of ontlaadstroom van het systeem.
  • Weergave van de verbruikte ampère-uur van de accu.
  • Weergave van de resterende gebruikstijd totdat uw accu leeg is.
  • Op afstand aan- en uitschakelen van de Mass Sine omvormer, Mass acculader en de Mass Comb

Het bedrijf AVL in Leimuiden is gespecialiseerd  in Jacht en Electro service. Zij maakten een korte handleiding voor hun klanten, waarin de gebruiksaanwijzingen in duidelijke Jip en Janneke taal is samengevat. Met hun goedvinden hieronder deze vereenvoudigde gebruiksaanwijzing. MICC handleiding simpel   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ons lid Cees Nijssen heeft een probleem met zijn toilet, wie kan hem helpen. Kijk even op onze “leden”pagina op de rubriek “Vraag en Aanbod “. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za 25 apr 2015, 07:58 bron: De Vaarkrant

ACHTERGROND

Kolendamp op boten

Teije Brandsma

Watersportend Nederland is geschokt door de dood vorig weekend van drie jonge mannen in een sloep in Wateringen. Levenloos werden ze in hun Corsiva 690 Tender aangetroffen. Wat niemand aanvankelijk verwachtte, werd dinsdag door de politie bevestigd: het was  koolmonoxidevergiftiging. Wat kunnen watersporters, of je nu zeilt of een motorboot vaart, van het drama leren?

Maandag, nadat de boot was gevonden, nam de Vaarkrant contact op met de producent van de boot.  ,,Dit ongeluk in Wateringen kan in ieder geval niets met de motor te maken hebben´´, reageerde Rainaldo Prins van Prins watersport. De 6,90 meter lange Corsiva 690 Tender is in Polen geproduceerd voor Prins Watersport in Nijkerk. ,,De buitenboordmotor zit in een afgesloten ruimte, een bun. Die ruimte, die ventilatieroosters naar buiten heeft, heeft geen verbinding met de plek waar de passagiers zitten.´´ Zelf ademend doek Prins voegde er wel aan toe dat koolmonoxide zich kan hebben opgebouwd in het zitgedeelte van de boot. ,,Maar dan alleen als je er bijvoorbeeld een oliekachel voluit laat branden en dan de kap helemaal dicht doet nadat je er met z´n drieën onder bent gekropen. En dan moet je misschien nog de rand van de kap dichttapen, anders komt er van alle kanten zuurstof naar binnen. Bovendien is het doek zelf ook nog ademend. Van een ongeluk aan boord van een sloep met kolendamp heb ik nog nooit gehoord.’’ Tòch koolmonoxidevergiftiging Een dag later kwam de politie met de mededeling dat het tòch koolmonoxidevergiftiging was. Het tweede scenario waarover Prins sprak, lijkt zich aan boord van de sloep, met de naam ,Black Money’ , te hebben voltrokken. Onder de dichte kap bouwde zich kolendamp op. Vertrek van de kolenkachels Kolendamp als thema voor Nederlanders is de afgelopen decennia op de achtergrond geraakt. Maar sinds het vertrek van de kolenkachels uit Nederlandse huiskamers circa veertig jaar geleden is het fenomeen geen stille dood gestorven. Er vallen gemiddeld nog circa tien doden per jaar door het fenomeen en 150 mensen belanden in het ziekenhuis, vaak met hersenletsel. Zuurstoftekort Koolmonoxide is een gas dat ontstaat door onvolledige verbranding van organisch materiaal zoals papier, kolen en aardolieproducten zoals benzine. Het gas bindt zich aan rode bloedlichaampjes, waardoor onvoldoende zuurstof wordt gebonden en getransporteerd, wat zuurstoftekort in de weefsels veroorzaakt en tot de dood leidt. Ademen Scheepskachels vormen een van de voornaamste risicofactoren voor het ontstaan van kolendamp aan boord. Vroeger stonden in huizen vaak kachels die hun zuurstof voor de verbranding haalden uit de ruimte waar ze stonden. ,,En die situatie heb je op veel boten nog steeds! ‘’, vertelt Henk Post uit het Brabantse Veen. Hij is een van de meest ervaren Nederlandse experts op het gebied van scheepskachels. ,,Op boten vinden we een situatie normaal die we veertig jaar geleden in huizen al onacceptabel vonden. En vergeet niet; boten zijn veel beter af te sluiten dan huizen. Huizen ademen altijd nog een beetje.’’ ,,Die laatste vijf procent, dan wordt het kritiek.’’ Het gevaarlijkste punt bij de verbranding in een kachel is het punt tussen nog net doorgloeien en uitgaan, aldus Post, die veertig jaar in de scheepskachels werkte. ,,Die laatste vijf procent, dan wordt het kritiek.’’ Het meest risicovol zijn draagbare kachels die hun luchtaanvoer en luchtafvoer hebben in de ruimte waar de kachel zelf ook staat. En de remedie? Post vat het samen in drie woorden. ,,We hebben het als we in Nederland over constructie en bouwen spreken steeds maar over isoleren, isoleren, isoleren. Maar ik zeg: ventileren, ventileren, ventileren!’’

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voorjaarsvergadering 13 – 4 – 2015

brandsma vletclub vergadering april 2015 014

Opnieuw kunnen we spreken van een gezellige en succesvolle bijeenkomst van onze Brandsma Vlet Club Met een opkomst van 45 leden, was 30% van onze schepen aanwezig. Voorafgaande aan de vergadering was er een presentatie, verzorgd door Kees Ruissen, met als onderwerp; “Gezondheid aan boord”. Wat kan je aan boord allemaal overkomen, en wat kun je doen om risico’s zo veel mogelijk te voorkomen. Hoe handel je in een noodsituatie. Na deze leerzame opening van onze bijeenkomst, opende de voorzitter de voorjaarsvergadering. Een verslag hiervan ontvangt eenieder spoedig. Na de vergadering was er de traditionele borrel om samen wat bij te kletsen, en voor hen die zich opgegeven hadden een 3-gangen diner. Een 18 tal personen bleef overnachten in het hotel, of op hun boot. Zondagmorgen was er het gezamenlijke ontbijt, gevolgd door een bezoek aan het bier-museum, gelegen op 10 minuten lopen van ons hotel. Foto’s van deze tweedaagse bijeenkomst vindt u op ons ledengedeelte onder de knop “Foto Albums”.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bootrecycling  (zie ons artikel eerder  in onze rubriek)

Vorige week schreef ik ( vaarwijzer.nl) over het wel of niet serieus bedoelde bericht van de Hiswa  om een inzamelpunt voor “end-of-life” boten te openen. Hoewel het bericht van 31 maart was, bleek het achteraf toch een 1 april grap te zijn, waarmee de Hiswa op ludieke wijze probeerde een onderwerp op de agenda te krijgen. Zie hier het persbericht van de Hiswa … Zelf hou ik een wat dubbel negatief gevoel over aan deze “grap”. Heeft men een serieus onderwerp hoger op de agenda gekregen? Nee is mijn mening. Het bericht werd niet echt massaal overgenomen. Bewijst men de sector hiermee een dienst? Niet echt. De bedrijven die al hun nek uitsteken en actief zijn in de recycling van vaartuigen, zullen wel even geschrokken zijn van het nieuws dat de branchevereniging zich in hun business wil begeven. En een organisatie die grapjes maakt over een dergelijk onderwerp is naar mijn mening niet echt een geloofwaardige gesprekspartner met bijvoorbeeld overheden en milieubeschermers. Heeft men een op zich belangrijk onderwerp hiermee belachelijk gemaakt? Gelukkig niet, maar rond om end-of-life boten wordt veel onzin geroepen en geschreven. Met haar 1 april grap heeft de Hiswa in ieder geval niet bijgedragen aan het creëren van duidelijkheid en scheiding van zin en onzin rond het onderwerp van verantwoorde verwijdering van oude pleziervaartuigen. En ook in het tweede bericht zit het venijn weer in de staart. Want ook nu weer herhaalt men het standpunt dat de Hiswa voor een verplichte registratie van pleziervaartuigen is. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AMSTERDAM – Een 66-jarige man is zaterdag in Amsterdam-Oost om het leven gekomen, nadat hij bij de Zeeburgerbrug met zijn plezierbootje in aanvaring was gekomen met een binnenvaartschip. Het schip met daarvoor vier grote duwbakken ramde de boot nadat deze met pech stil was komen te liggen, dit gebeurde rond 11.45 uur in de buurt van Camping Zeeburg. Eén opvarende is gered, de brandweer is met onder meer een duikteam op zoek naar een tweede, die wordt vermist.

(bron: de telegraaf)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Heeft u al een  vaarroute voor het nieuwe seizoen op het oog. Controleer op onderstaande site van Rijkswaterstaat, of er stremmingen of aandachtspunten op uw route aanwezig zijn. http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/geotool_vaarweg.aspx?cookieload=true   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leidt slooppunt oude boten tot watersportbelasting

Slooppunt voor oude zeiljachten en motorboten of gaan we straks watersportbelasting betalen Iedere watersporter vraagt zich het wel eens af: waar blijven de oude boten. Meestal blijven ze langs de kant liggen tot ze zinken of staan op een verlaten terrein weg te kwijnen, met een trieste aanblik. Binnenkort komt hier een einde aan want er komt een inzamelpunt voor oude boten die niet meer kunnen varen. De Hiswa heeft het initiatief genomen voor een botensloperij. Deze zal worden gevestigd op het voormalige NDSM terrein in Amsterdam. De verwachting is dat de komende vijf jaren 12.500 oude jachten per jaar moeten worden gesloopt. Het NDSM-terrein – een voormalig terrein van scheepsbouwers – lijkt een uitstekende centrale plek in Nederland te zijn om het oude jachtenaanbod te verzamelen. We onderzochten ook een locatie voor jachtdestructie aan de Lek in Nieuwegein, maar daar is onvoldoende diepgang. Het nieuwe HISWA Nederlands Jachten Inzamelpunt (NJI) is erop gericht om de jachtbouwsector bij sloop te ondersteunen. Wij pleiten overigens voor een centraal bootregistratiesysteem zodat we voorkomen dat afgedankte boten illegaal van de markt verdwijnen. Ander punt van aandacht is hoe bijvoorbeeld polyester een tweede leven kan worden gegeven. Staal is het natuurlijk helemaal, maar over polymeren moeten we nog veel leren. Nader onderzoek is hard nodig om onze kennis hierover op niveau te brengen.” Centraal bootregister – de stap naar watersportbelasting? WatersportAlmanak is blij dat er een einde komt aan de berg oude boten die vervuilend op het land staan of in het water liggen, maar vraagt zich ook af waarom er een centraal bootregistratieregister moet komen. Dat kan wel eens het begin van een later in te voeren watersportbelasting zijn. Al jaren wordt er vanuit de politiek gesproken om een belasting te heffen op het in bezit hebben van een boot. Daarbij komt nog eens dat het bezit van een boot niet meegeteld wordt als bezit voor de vemogensrendementsheffing zoals dat nu ook geldt voor een tweede huis. Indien dit ook voor boten gaat gelden moeten we straks allemaal 1,2% van de waarde van de boot afdragen aan de staat. 1 april of misschien wel niet? We vragen ons af of de Hiswa gewoon een 1 aprilgrap maakt of dat er ee