Lid worden

Eenieder die in het bezit is van een schip dat is vervaardigd bij Brandsma Jachten in  Sneek, kan lid worden van onze vereniging. Dit betreft de volgende schepen:

De Brandsma vletten, met hun voorgangers de Dompvlet en Wolffvlet

De bij Brandsma vervaardigde Noordzeekotters

De Luna’s

De Federick’s

 

Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden, neem dan contact met ons op 

secretaris@brandsmavletclub.nl

In onderstaand bulletin leest u meer over onze doelstelling en activiteiten.

Flyer nieuwe leden Brandsma Vlet Club

 

Louis Pols schreef  in het voorjaar van 2015 een artikel in het clubblad, waarin hij terug kijkt op  15 jaar  Brandsma Vlet Club.

2015 Pols Historie 15 jaar BVC