Disclaimer

Het bestuur en de redactiecommissie, gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de website en het clubblad van de BVC, sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het  gebruik van de informatie die door middel van de website of het clubblad is verkregen.
Ondanks de goede zorg van de redactiecommissie is het mogelijk dat de informatie die op de website en in het clubblad wordt vermeld onvolledig of onjuist is.
Voor meer informatie over hoe wij om gaan met informatie die bestemd is voor het clubblad en de website, open onderstaand bestand.
Informatie-beleid-febr-2010